KMB STEEL PRODUCT
Indywidualne rozwiązania ze stali nierdzewnej
Czerpaki
Cyklony
Hydrocyklony
Klasyfikatory hydrauliczne
Komory pyłowe
Mieszalniki cyrkulacyjne
Mieszalniki inżektorowe
Mieszalniki mechaniczne
Mieszalniki przegrodowe
Mieszalniki pneumatyczne
Osadniki sedymentacyjne
Przenośniki grawitacyjne
Separatory tłuszczu
Skrubery Venturiego
Sita blaszane płaskie
Sita blaszane cylindryczne
Suszarki fluidyzacyjne
Suszarki komorowe
Wanny
Zalewnia do moczenia ziarna
Zbiorniki - studnie
Hydrocyklony

Poza sedymentacją grawitacyjną jest również możliwe oddzielanie ciał stałych od cieczy wykorzystując siły bezwładności. Wykorzystują je urządzenie nazywane hydrocyklonami. Zostały one zastosowane do oczyszczania krochmalu oraz przecierów w przemyśle spożywczym a także wykorzystywane w przemyśle sanitarnym do oczyszczania ścieków. Budowa hydrocyklonu nie różni się znacznie od budowy cyklonu. Wymiary poszczególnych części obydwu urządzeń oraz ich stosunki względem siebie są różne, co wynika z obliczeń procesu sedymentacji.
Największymi zaletami hydrocyklonów są niewątpliwie:

  • Niewielkie koszty budowy a także eksploatacji
  • Brak ruchomych mechanicznych elementów
  • Łatwa obsługa
  • Prostota konstrukcji

Hydrocyklony wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) dzięki czemu zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu spełniając nawet najsurowsze wymogi sanitarne. Wszystkie parametry geometryczne oraz funkcjonalne urządzeń dopasowywane są do wymagań Klienta zgodnie z zasadą „Indywidualne rozwiązania ze stali nierdzewnej”.

Przemysł spożywczyPrzemysł budowlanyElementy architektoniczneWyposażenie gastronomiWyposażenie wnętrzKontakt