KMB STEEL PRODUCT
Indywidualne rozwiązania ze stali nierdzewnej
Czerpaki
Cyklony
Hydrocyklony
Klasyfikatory hydrauliczne
Komory pyłowe
Mieszalniki cyrkulacyjne
Mieszalniki inżektorowe
Mieszalniki mechaniczne
Mieszalniki przegrodowe
Mieszalniki pneumatyczne
Osadniki sedymentacyjne
Przenośniki grawitacyjne
Separatory tłuszczu
Skrubery Venturiego
Sita blaszane płaskie
Sita blaszane cylindryczne
Suszarki fluidyzacyjne
Suszarki komorowe
Wanny
Zalewnia do moczenia ziarna
Zbiorniki - studnie
Klasyfikatory hydrauliczne

Klasyfikatory hydrauliczne to urządzenia służące do rozdzielania mieszaniny ziaren w środowisku ciekłym, opartym na zasadzie prawa grawitacji. Cząstki ciała stałego, przesuwają się wzdłuż aparatu, unoszone przez strumień cieczy i jednocześnie opadają w dół. W zależności od prędkości opadania ziarna osiadają w różnych częściach składowych urządzenia klasyfikującego. Dzięki temu otrzymuje się częściowe bądź całkowite rozdzielenie materiału.Klasyfikatory hydrauliczne wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) dzięki czemu zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu spełniając nawet najsurowsze wymogi sanitarne. Wszystkie parametry geometryczne oraz funkcjonalne urządzeń dopasowywane są do wymagań Klienta zgodnie z zasadą „Indywidualne rozwiązania ze stali nierdzewnej”.

W przemyśle spożywczym stosuje się klasyfikatory do rozdzielania surowca na frakcje jakościowe
a także do usuwania zanieczyszczeń.

Przemysł spożywczyPrzemysł budowlanyElementy architektoniczneWyposażenie gastronomiWyposażenie wnętrzKontakt