KMB STEEL PRODUCT
Indywidualne rozwiązania ze stali nierdzewnej
Czerpaki
Cyklony
Hydrocyklony
Klasyfikatory hydrauliczne
Komory pyłowe
Mieszalniki cyrkulacyjne
Mieszalniki inżektorowe
Mieszalniki mechaniczne
Mieszalniki przegrodowe
Mieszalniki pneumatyczne
Osadniki sedymentacyjne
Przenośniki grawitacyjne
Separatory tłuszczu
Skrubery Venturiego
Sita blaszane płaskie
Sita blaszane cylindryczne
Suszarki fluidyzacyjne
Suszarki komorowe
Wanny
Zalewnia do moczenia ziarna
Zbiorniki - studnie
Mieszalniki pneumatyczne

W przemyśle spożywczym również stosowane są mieszadła pneumatyczne, w których to role mieszającą odgrywają pęcherzyki gazu najczęściej powietrza. Można także zastosować zamiast powietrza parę, co powoduje podgrzanie cieczy. Stosowanie powietrza jest korzystne dla substancji, które wymagają w procesie technologicznym dostarczenia tlenu (utlenianie, napowietrzanie). Proces ten nazywany także barbotowaniem.

Doprowadzenie do cieczy tlenu odbywa się za pomocą odpowiednich otworów w mieszalniku. Gaz pod wpływem ciśnienia wypycha ku górze cząsteczki substancji mieszanej za pośrednictwem wcześniej rozdzielonych pęcherzyków.
Mieszadła pneumatyczne nie mają zbyt skomplikowanej konstrukcji. Podstawowa wersja składa się
z rury umieszczonej blisko dna mieszalnika. W dolnej części poziomej rury znajdują się otwory wylotowe powietrza. Pozioma rura jest połączona z druga rura pionową dostarczającą czynnik mieszający (np. powietrze).

Mieszadła pneumatyczne wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) dzięki czemu zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu spełniając nawet najsurowsze wymogi sanitarne. Wszystkie parametry geometryczne oraz funkcjonalne urządzeń dopasowywane są do wymagań Klienta zgodnie z zasadą „Indywidualne rozwiązania ze stali nierdzewnej”.

 

Przemysł spożywczyPrzemysł budowlanyElementy architektoniczneWyposażenie gastronomiWyposażenie wnętrzKontakt