JEZYK POLSKI
JEZYK ANGIELSKI
JEZYK NIEMIECKI
JEZYK FRANCUSKI

Cyklony

Cyklony znalazły bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle zbożowo-młynarskim oraz w układach transportu pneumatycznego. Do ich głównych zadań nalezą odzyskanie produktu oraz odpylenie gazów. Gaz wraz z pyłem doprowadzony jest za pośrednictwem przewodu stycznego do cylindrycznej części cyklonu, która nadaje mu ruch wirowy. W wyniku odrzucenia pyłu na wskutek działania siły odśrodkowej traci on swoją energię kinetyczną a pod działaniem siły ciężkości opada w dół do rury wylotowej skąd odprowadzany jest w sposób ciągły bądź okresowy.

Cyklon

Cyklony wykonywane są ze stali nierdzewnej lub kwasoodpornej (AISI 304 albo AISI 316) dzięki czemu zapewniają trwałość oraz funkcjonalność w użytkowaniu spełniając nawet najsurowsze wymogi sanitarne. Wszystkie parametry geometryczne oraz funkcjonalne urządzeń dopasowywane są do wymagań Klienta zgodnie z zasadą „Indywidualne rozwiązania ze stali nierdzewnej”.