JEZYK POLSKI
JEZYK ANGIELSKI
JEZYK NIEMIECKI
JEZYK FRANCUSKI

Jak zwiększyć higienę w przemyśle spożywczym ?

Published by KMB STEEL PRODUCT® on

Utrzymanie wysokiego poziomu higieny w zakładach produkcyjnych branży spożywczej ma ogromny wpływ nie tylko na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników, lecz także i na jakość oraz bezpieczeństwo produkowanej żywności. Zaniedbania higieniczne w zakładach produkcyjnych w branży spożywczej mogą doprowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych i ekonomicznych.

Jak ograniczyć ryzyko zakażenia mikrobiologicznego w branży spożywczej? Z naszego artykułu dowiesz się, jakie działania warto podjąć, aby utrzymać i poprawić standardy higieniczne w zakładzie produkcyjnym.

Wdrożenie HACCP w zakładzie produkcyjnym

HACCP, czyli Hazard Analysis and Critical Control Points (Analiza Zagrożeń i Krytyczne Punkty Kontroli) to system kontroli branży spożywczej, który stosowany jest na całym świecie. Zgodnie z rozporządzeniem WE 852/2004 zakłady produkcyjne z sektora spożywczego są zobowiązane do analizy potencjalnych zagrożeń oraz opracowania własnej koncepcji higieny wg HACCP. Bardzo ważne są regularne przeglądy systemu HACCP w celu sprawdzenia jego skuteczności oraz wprowadzania niezbędnych zmian lub ulepszeń. Aby spełnić wymagania regulacyjne, należy prowadzić dokumentację z wdrożenia HACCP.

Wprowadzenie rozwiązań bezdotykowych w zakładzie

To właśnie na rękach najczęściej przenoszone są niebezpieczne bakterie. Dlatego zaleca się wykorzystywanie w zakładach przetwórstwa spożywczego nowoczesnych rozwiązań obsługiwanych bezdotykowo, które umożliwiają utrzymanie higieny osobistej na wyższym poziomie. Do rozwiązań, które warto wdrożyć, zaliczają się:

  • Bezdotykowe suszarki do rąk  – bezdotykowe włączenie suszarki pozwala na uniknięcie kontaktu z powierzchniami, na których na pewno znajdują się najróżniejsze drobnoustroje;
  • Umywalki bezdotykowe – dobrym rozwiązaniem są umywalki uruchamiane za pomocą fotokomórki. Optymalnym wyborem są umywalki ze stali nierdzewnej, które są trwałe i jednocześnie łatwe do utrzymania w czystości.

 

Higieniczne środowisko pracy. Jak je stworzyć?

Należy stworzyć w zakładzie produkcyjnym higieniczne środowisko pracy. Co to oznacza w praktyce? Ogromne znaczenie mają gładkie powierzchnie, które łatwo można utrzymać w czystości. Kluczowe jest wykorzystywanie materiałów, które są gładkie i nienasiąkliwe – z ich powierzchni można łatwo usunąć kurz, tłuszcz i inne zabrudzenia. Dobrym wyborem jest stal nierdzewna – umywalki, zlewy, odwodnienia, a także sprzęty ze stali nierdzewnej są nie tylko wytrzymałe, lecz także łatwe do wyczyszczenia i dezynfekcji.

W zakładach produkcyjnych należy zaprojektować przestrzenie robocze tak, aby minimalizować ryzyko krzyżowego zanieczyszczenia między różnymi etapami produkcji. Pomiędzy maszynami i liniami produkcyjnymi powinno być wystarczająco dużo przestrzeni, aby można było je efektywnie czyścić i konserwować.

Odwodnienie o odpowiedniej przepustowości

Bardzo ważnym elementem wyposażenia hali produkcyjnej, także w zakładach w branży spożywczej, są odwodnienia podłogowe o odpowiedniej przepustowości. Mają one za zadanie odprowadzić nadmiar wody i różne płynne zanieczyszczenia, które mogą gromadzić się na podłogach podczas procesów produkcyjnych. Właściwie rozmieszczone wpusty podłogowe i odwodnienia liniowe w posadzce zapobiegają powstawaniu kałuż, które mogłyby stać się siedliskiem bakterii.

Nowoczesne systemy odwodnień są zaprojektowane tak, aby były łatwe w czyszczeniu. Zapewniają  szybki dostęp do odpływów, co znacznie ułatwia usuwanie wszelkich zanieczyszczeń.

Regularne szkolenia pracowników na temat higieny

Nawet najlepsze rozwiązania bezdotykowe i regularne czyszczenie powierzchni w zakładach produkcyjnych nie wystarczą, jeśli pracownicy nie zaangażują się w podniesienie standardów higienicznych w zakładzie. Warto regularnie organizować szkolenia dotyczące higieny osobistej, prawidłowego przetwarzania żywności oraz procedur czyszczenia i dezynfekcji, aby pracownicy byli w pełni świadomi ryzyk dla higieny – to podniesie ich motywację do przestrzegania procedur higienicznych w miejscu pracy.

Higiena w zakładach sektora spożywczego – podsumowanie

Wysoki poziom higieny w branży spożywczej jest nie tylko wymogiem prawnym, lecz także bardzo istotnym czynnikiem, który wpływa na jakość produktów oraz bezpieczeństwo pracowników zakładu i konsumentów. Stworzenie higienicznego środowiska pracy, monitorowanie produkcji, regularne szkolenia personelu i dobrze przemyślany plan utrzymania higieny przekładają się na wymierne korzyści. Utrzymanie higieny obniża ryzyko zakażeń, a tym samym zmniejsza się także ryzyko wycofań produktów, co wiąże się z dużymi stratami finansowymi i jednocześnie rzutuje na reputację firmy.