JEZYK POLSKI
JEZYK ANGIELSKI
JEZYK NIEMIECKI
JEZYK FRANCUSKI

Odwodnienia nierdzewne w masarni, ubojni lub w rzeźni

W naszym kraju funkcjonują liczne zakłady mięsne. Są to ubojnie, masarnie oraz przetwórnie, w których produkuje się przetwory mięsne, wyroby garmażeryjne, gotowe dania mięsne itd. Podmioty działające w tej branży muszą przykładać dużą wagę do utrzymania higieny. Bardzo ważne znaczenie dla zachowania najwyższych standardów higienicznych mają właściwe odwodnienia przemysłowe. Z Read more…